Video in opdracht


Opdracht: breng in beeld hoe Ken Mij werkt, een eenvoudige methode ontwikkeld door zorginstelling Abrona om te communiceren met mensen met een verstandelijke beperking die niet kunnen spreken. Bedrijfsfilm 2014.


Opdracht: laat zien wat de toegevoegde waarde is van Abrona Ateliers, kunstproducten gemaakt door mensen met een verstandelijke beperking voor de reguliere markt. Bedrijfsfilm 2013.


Opdracht: laat zien wat de toegevoegde waarde is van het leerbedrijf van zorginstelling Abrona. Bedrijfsfilm 2012.


Opdracht: maak een videoverslag van de Conferentie over Rechten, georganiseerd door Raad op Maat, gericht op de cliëntenraden van instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking. Bedrijfsfilm 2012.


Opdracht: breng in beeld wat Barentsz, orthopsychiatrisch centrum van Altrecht Aventurijn, betekent voor de jongeren die er in behandeling zijn. Bedrijfsfilm 2011.